محصولات

دوغ کیسه ای 1 لیتری موسیر

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ هایپر 1400 گرم نعناع

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ بطری 1/5 لیتری گازدار

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ هایپر 2/5 لیتری نعناع

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ بطری 1/5 لیتری نعناع

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ بطری 1/5 لیتری سیر و خیار

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

دوغ رامونی سیر و خیار 1320 سی سی

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست لیوانی کم چرب 700 گرمی 1/4 %

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست سطلی 1400 گرمی 1/4 % چربی با لیبل IML

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست دبه ای 2000 گرمی 1/4 % چربی

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست لیوانی 700 گرمی غنی شده با پروبیوتیک

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست لیوانی پرچرب 700 گرمی 5 درصد چربی

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست لیوانی پرچرب 1400 گرمی 5 درصد

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست سطلی 1400 گرمی 5رصد چربی IML

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست دبه ای پرچرب 2000 گرمی 5 درصد

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست سطلی 1400 گرمی خامه ای IML

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست لیوانی همزده 700گرمی

جزئیات محصول

   بزرگنمایی   

ماست دبه ای 2200 گرمی همزده

جزئیات محصول

   بزرگنمایی